contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

Możliwości poligraficzne Centrum Promocji i Reklamy "Contract" są bardzo szerokie. Uzupełnia je sieć umów partnerskich zawartych z drukarniami, czy też innymi usługodawcami, specjalizującymi się w danej technice, bądź asortymencie. Są to usługodawcy sprawdzeni, rzetelni, co do jakości i terminu, o ugruntowanej pozycji na rynku.

Centrum Promocji i Reklamy "Contract" nie korzysta z usług internetowych przedsiębiorstw poligraficznych.

Proponowane ceny nie zawierają dodatkowych opłat, natomiast mogą zawierać dodatkową opcję gratis 
(np. transport), lub inne rabaty. 

Centrum  Promocji i Reklamy "Contract" przedstawia tylko niektóre propozycje cenowe, gdyż specyfika i zakres usług, tak bogate w tej branży, wymagają potraktowania w sposób indywidualny prawie każdego zamówienia. 

W przypadku zainteresowania należy przesłać:
 
Po ustaleniu z Centrum Promocji i Reklamy "Contract" szczegółów realizacji usługi, należy dostarczyć
według załączonego wzoru.
          Druki do pobrania:

CENNIK: PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE:
WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR:
PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA -WZÓR: PDF