contract


INFORMACJE PODSTAWOWE

Centrum Turystyki CONTRACT, jako długoletni agent Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A., oferuje kompleksowy zakres ubezpieczeń turystycznych.

W przypadku podróży i wypoczynku za granicą najczęściej proponowanym w ofercie turystycznej jest ubezpieczenie TRAVEL WORLD w wersji podstawowej, gwarantujęce ochronę w zakresie następstw nieszczęliwych wypadków i kosztów leczenia. Co do podróży i wypoczynku w kraju, odpowiednikiem jest ubezpieczenie NNW POLSKA.

Klient może rozszerzyć ochronę o odpowiadające mu ryzyko, wyrażając swoją wolę w formie pisemnej i uiszczając dodatkową opłatę. Rozszerzenie ochrony można zgłosić w każdym czasie, przed rozpoczęciem korzystania z usługi turystycznej. Polisa ubezpieczeniowa dostarczana jest w dwóch egzemplarzach drogą pocztową wraz z innymi dokumentami, jej otrzymanie powinno być potwierdzone podpisem a odpis polisy odesłany do Centrum Turystyki CONTRACT. Polisa może zostać przesłana do klienta wyjątkowo drogą elektroniczną (skan).

Wykaz najpopularniejszych ubezpieczeń turystycznych przedstawiono obok. Klient może wstępnie zapoznać się z warunkami ogólnymi danego ubezpieczenia przed podjęciem decyzji.

Ponadto, Centrum Turystyki CONTRACT proponuje ubezpieczenia finansowe, majątkowe, osobowe, na życie, dla MSP i zdrowotne. Zainteresowanie ofertą lub zapytanie wstępne w tym zakresie klient może przesłać pod dowolny adres mailowy przedsiębiorstwa lub drogą pocztową, ewentualnie zatelefonować.

Akcjonariuszami Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. są Talanx International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance, jeden z największych ubezpieczycieli na świecie.