contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

Centrum Promocji i Reklamy „Contract” zatrudnia osoby o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w tworzeniu tekstów promocyjnych i oryginalnych haseł reklamowych.
 
W grupie osób współpracujących są przedstawiciele związków twórczych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, oraz translatorzy o sporym dorobku przekładowym.
 
Pracownicy Centrum Promocji i Reklamy "Contract" preferują zachowanie czystości języka ojczystego, wykorzystywanie jego bogactwa znaczeniowego, podtekstów wynikających z wieloznaczności sformułowań, świeżości kompozycji słownej wynikającej z odpowiedniego doboru słów.
 
Teksty i hasła tworzone są z poszanowaniem specyfiki działalności klienta, tradycji i wizerunku, oraz celu jaki chce osiągnąć, tak by dopełniały całość z elementami systemowymi, graficznymi, fotograficznymi, itp.
 
Centrum Promocji i Reklamy "Contract" skorzystanie z powyższych usług poleca szczególnie przy komponowaniu folderów, budowaniu stron internetowych, projektowaniu plakatów i ogłoszeń reklamowych w prasie, oraz przy opisie produkcji filmowych.
 
W razie zainteresowania należy przesłać  

Na podstawie wypełnionego zapytania wstępnego, oraz przesłanych materiałów, zostanie sporządzona wycena usługi. 
 


Druki do pobrania: 

ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF
PAKIET DRUKÓW: PDF