contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

SKLEPY INTERNETOWE

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana powinna zaznajomić się z opcjami ujętymi w druku:

INFORMATOR

który pomoże w wybraniu optymalnego zakresu zamówienia. Następnie należy przesłać, najlepiej mailem 

ZAPYTANIE WSTĘPNE

Po jego otrzymaniu, konsultant Centrum Promocji i Reklamy „Contract” uda się w umówionym terminie i pod wskazany adres, w celu skonkretyzowania zamierzeń i działań.

W przypadku dookreślenia szczegółów wspólpracy, należy dostarczyć.

ZAMÓWIENIE

 

wg załączonego wzoru. Druki do pobrania: 

CENNIK POGLĄDOWY: PDF
INFORMATOR: PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF
PAKIET DRUKÓW: PDF