contract

AKTUALNOŚCI

CONTRACT POLECA! CONTRACT POLECA!

Villa NEDA*** w dalmatyńskiej miejscowości Gradac - Chorwacja.

 

CONTRACT POLECA! CONTRACT POLECA!

MOSTAR - Bośnia i Hercegowina - wycieczka fakultatywna: historyczno-widokowo-kulinarna 

REZERWACJA

Jeżeli klient otrzymał od Centrum Turystyki CONTRACT informację, że zakup interesującej go usługi turystycznej jest możliwy, winien niezwłocznie dostarczyć - wypełniony wg wzoru - druk

Usługę uznaje się za prawidłowo zarezerwowaną gdy klient otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji i wpłaci umówioną kwotę, w terminie określonym w potwierdzeniu.

Usługę uznaje się za zakupioną po otrzymaniu przez Centrum Turystyki CONTRACT, wcześniej przesłanych klientowi do podpisu dokumentów w formie druku UMOWA – ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ oraz stanowiącego jej integralną część druku REGULAMIN – WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ a także polisy ubezpieczeniowej, jeżeli objęta jest postanowieniami umowy.

Voucher / skierowanie, czyli dokument uprawniający do korzystania z zakupionego zakresu usługi, Centrum Turystyki CONTRACT dostarcza klientowi po opłaceniu pełnej kwoty określonej
w umowie.

Na prośbę klienta Centrum Turystyki CONTRACT dostarcza także inne materiały i informacje (wskazówki dotyczące dojazdu, mapy, cennik opłat za autostrady lub prom, itp.), potrzebne
w czasie podróży.Druki do pobrania:

REZERWACJA: WORD lub PDF
REZERWACJA - WZÓR: PDF
UMOWA - ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ - WZÓR: PDF
REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ: PDF