contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

REKLAMA NA SAMOCHODACH

Centrum Promocji i Reklamy „Contract” wykonuje usługę instalowania naklejek reklamowych na samochodach wszystkich rodzajów i marek, oraz na innych pojazdach, także specjalistycznych.

Warunkiem wstępnym wykonania usługi jest dostarczenie zleceniobiorcy fotografii pojazdu w ujęciach obejmujących powierzchnie przeznaczone na reklamę. Do fotografii należy załączyć

zawierające informacje dotyczące realizacji usługi, oraz szczegółowe wymagania klienta.

Po otrzymaniu odpowiedzi, wraz z kosztorysem, należy dostarczyć
wg wzoru do pobrania, podpisane i opieczętowane.

Usługa wykonywana jest w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.Druki do pobrania:

ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF
ZAMÓWIENIE: WORD lub PDF
ZAMÓWIENIE - WZÓR: PDF