contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

REALIZACJE: FILM, RADIO, TV

Dział realizacji filmowych, radiowych i telewizyjnych można w skrócie podzielić na przygotowanie materiału emisyjnego (film, spot), oraz jego emisję sensu stricte na antenie danej stacji telewizyjnej, lub w danej rozgłośni radiowej.

Centrum Promocji i Reklamy "Contract" zatrudnia także innych twórców, znanych w środowisku, specjalizujących się w filmie szkoleniowym, instruktażowym, dokumentującym, między innymi, cykl produkcyjny wytwarzanego produktu, lub wydarzenie środowiskowe (jubileusz firmy, ślub), imprezy typu turystycznego i inne.

Osobą kierującą realizacjami filmowymi jest Dorota Olearczyk, autorka scenariuszy i reżyser, posiadająca wieloletnie doświadczenie, oraz niebagatelny dorobek w tym zakresie, kilkakrotnie nagradzany przez fachowców w tej branży. 

Spoty radiowe mogą być przygotowywane z udziałem muzyków, aktorów, reżyserów dźwięku, współpracujących z Centrum Promocji i Reklamy "Contract", w studio nagraniowym wskazanym przez zamawiającego, lub zaproponowanym przez wykonawcę usługi.

Zamawiający może także zlecić Centrum Promocji i Reklamy "Contract" emisję zrealizowanego materiału w określonej stacji telewizyjnej, rozgłośni radiowej, lub przez innego dystrybutora.

W zakres usługi wchodzi wynegocjowanie jak najkorzystniejszych warunków cenowych, terminów emisyjnych, pakietów promocyjnych, itp. 

W przypadku zainteresowania propozycją należy przesłać 

ZAPYTANIE WSTĘPNE

określające także miejsce i termin spotkania konsultacyjnego z przedstawicielem Centrum Promocji i Reklamy "Contract", którego celem jest przede wszystkim uzgodnienie rodzaju i zakresu zamówienia, oraz warunków cenowych.

Zamówienie, jako dokument, tworzony jest każdorazowo indywidualnie, z uwagi na złożoność jego charakteru.