contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

PROJEKT - GRAFIKA UŻYTKOWA

Projektowaniem graficznym Centrum Promocji i Reklamy „Contract” zajmuje się od lat z racji wykonywania usług reklamowych w prasie i internecie jak również w formie katalogów, ulotek, tablic, okładek płyt CD i książek, itp.

Pracownię projektu graficznego prowadzi wybitny plastyk, magister sztuki Piotr Wisła. Jego doświadczenie, wyrobiony gust, oraz kreatywne podejście do zleconego tematu, gwarantuje realizację zamówienia na najwyższym poziomie.

Centrum Promocji i Reklamy "Contract" zatrudnia również innych wykonawców, którzy skupiają się na mniejszej formie: wizytówki, ulotki, inserty, ogłoszenia prasowe, itp. 

Aby otrzymać indywidualną kalkulacją cenową, co do określonej usługi, należy przesłać

ZAPYTANIE WSTĘPNE 

Jeżeli warunki wstępne współpracy zostaną zaakceptowane, proponujemy, w razie potrzeby, konsultację w celu omówienia szczegółów. Osoba zainteresowana podaje termin i miejsce konsultacji, oraz kontakt do osoby nadzorującej.

Jeżeli warunki współpracy zostały uzgodnione, należy dostarczyć

ZAMÓWIENIE


według załączonego wzoru.


W świetle obowiązujących przepisów, prawa autorskie do wykorzystania wykonanego przez nas projektu graficznego, może przenieść jego wykonawca. W sposób dorozumiany Centrum Promocji i Reklamy "Contract" przenosi prawa autorskie do projektu graficznego na zamawiającego jedynie po dokonaniu wszelkich należności w umowie lub fakturze ujętych chyba, że postanowienia stron będą – w formie pisemnej – uregulowane odmiennie.


Druki do pobrania:

CENNIK: PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF