contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

OGŁOSZENIA DROBNE I MODUŁOWE

Centrum Promocji i Reklamy "Contract" zajmuje się przyjmowaniem, oraz obsługą ogłoszeń prasowych od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dzięki umowom agencyjnym, zawartym z renomowanymi dziennikami i czasopismami, zarówno ogólnopolskimi jak i regionalnymi, jest autoryzowanym biurem ogłoszeń gazet:

RZECZPOSPOLITA
DZIENNIK GAZETA PRAWNA
DZIENNIK ZACHODNI
KRONIKA BESKIDZKA
GŁOS ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA

Centrum Promocji i Reklamy "Contract" przyjmuje i obsługuje ogłoszenia prasowe do gazet regionalnych z całej Polski: 
DZIENNIK BAŁTYCKI, GŁOS WIELKOPOLSKI, GAZETA WROCŁAWSKA, DZIENNIK ŁÓDZKI, GAZETA KRAKOWSKA, DZIENNIK POLSKI, KURIER LUBELSKI .

Ponadto, w ramach konsorcjum Polska The Times, przyjmuje ogłoszenia prasowe do 32 gazet miejskich i powiatowych z obszaru województwa śląskiego, których konsorcjum jest właścicielem.

Jako Autoryzowane Biuro Ogłoszeń przyjmuje i opracowuje, tekstowo i graficznie, ogłoszenia drobne, ogłoszenia modułowe (ramkowe, wymiarowe), komunikaty, artykuły sponsorowane, inserty.

W przypadku większych zamówień, lub prasowych kampanii reklamowych Centrum Promocji i Reklamy proponuje pomoc przy tworzeniu tekstów promocyjnych i oryginalnych haseł reklamowych, oraz konsultacje w siedzibie zamawiającego. Doradztwo merytoryczne - gratis.

Ceny za usługi odpowiadają cenom proponowanym przez poszczególne gazety, a dzięki systemowi sprzedaży wiązanej, lub długoterminowej współpracy, możliwe jest przyznanie dodatkowych rabatów Zamawiającemu.

W celu skorzystania z usług Autoryzowanego Biura Ogłoszeń drogą mailową należy przesłać

ZAPYTANIE WSTĘPNE

Osobną propozycję stanowią prasowe artykuły promocyjne, tworzone i opracowywane przez Centrum Promocji i Reklamy "Contract" według autorskiego pomysłu, oraz opracowywanie tekstów spełniających rolę artykułu sponsorowanego.
 Druki do pobrania: 

CENNIK PODSTAWOWY: PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF
OGŁOSZENIE DROBNE - FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
OGŁOSZENIE DROBNE - FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF
OGŁOSZENIE - KOMUNIKAT, MODUŁ, RAMKA - FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
OGŁOSZENIE - KOMUNIKAT, MODUŁ, RAMKA - FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF