contract


INFORMACJE PODSTAWOWE

Bezpieczna podróż, optymalny wypoczynek, zadowolenie z przeżytych podczas urlopu chwil, zapamiętanych wrażeń… Tak – według Centrum Turystyki CONTRACT – powinna brzmieć recenzja klienta po powrocie do domu i swoich codziennych obowiązków.

Aby organizator imprezy turystycznej, lub pośrednik - bo i w takiej roli Centrum Turystyki CONTRACT występuje - mógł wywiązać się ze swoich zadań należycie, powinien otrzymać od osoby zainteresowanej zakupem oferty turystycznej jak najwięcej informacji, które mają dla niej decydujące znaczenie.

 Zapoznanie się przez klienta z uwagami zawartymi w druku

INFORMATOR

i przesłanie wypełnionego druku

ZAPYTANIE WSTĘPNE

a następnie zgłoszenia imprezy turystycznej w formie druku

REZERWACJA

wg wzorów - do pobrania - zapewni sprawne doprowadzenie do zawarcia umowy
i załatwienia innych formalności objętych umową, oraz wymaganych przepisami prawa.

 

Centrum Turystyki CONTRACT posiada podpisane ze swoimi partnerami bezpośrednie kontrakty dotyczące współpracy, które gwarantują prawidłowe wykonanie usługi, na warunkach wcześniej uzgodnionych w relacji klient - biuro.

Centrum Turystyki CONTRACT przypomina o możliwości skorzystania z tzw. sprzedaży wiązanej, atrakcyjnej zwłaszcza dla osób współpracujących w ramach pozostałych działów – więcej na ten temat w informacjach podstawowych Centrum Promocji i Reklamy CONTRACT.Druki do pobrania:

INFORMATOR: PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE WZÓR: PDF
REZERWACJA: WORD lub PDF
REZERWACJA WZÓR - PDF