contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE

Podstawowym założeniem działalności Centrum Promocji i Reklamy "Contract" jest wykonywanie tylko tych usług, na których znają się jego pracownicy lub podwykonawcy, rzetelni, terminowi, sprawdzeni.
  
Niepisanym mottem przedsiębiorstwa jest dokładność i jakość wykonanej usługi. Racjonalna metoda komunikowania się zainteresowanych współpracą: od przesłania druku
  
ZAPYTANIE WSTĘPNE
 
na podstawie wzoru, poprzez ewentualne przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielem Centrum Promocji i Reklamy "Contract", po podpisanie dokumentu
  
ZAMÓWIENIE
 
według przedstawionego wzoru, pozwala na sprawne osiągnięcie celu, czyli wykonanie usługi w uzgodnionym zakresie, odpowiedniej co do jakości, w optymalnym terminie.
 
Interesującą koncepcją, przynoszącą obopólne korzyści, jest tzw. sprzedaż wiązana. Oparta jest na systemie promocji i zniżek, który wynika z zamówienia więcej niż jednej usługi. 
 
Przykład: zleceniodawca zamawiający moduł promocyjny w Afiszu bardzo Kulturalnym otrzymuje roczną zniżkę na ekspozycję plakatów na słupach reklamowo-ogłoszeniowych i jednorazową zniżkę na prasowy artykuł promocyjny. Summa summarum zaoszczędza około 25 % kwoty przeznaczonej na trzy powyższe usługi.
 
Sprzedaż wiązana jest również stosowana przy realizowaniu usług z różnych działów Centrum "Contract". Na przykład, usługa działu promocji i reklamy (projekt graficzny), oraz działu turystycznego (wczasy).
 
Korzyści wynikające z tzw. sprzedaży wiązanej są wymierne i pozwalają zleceniodawcy realizować swoje zamierzenia na wielu płaszczyznach, jednocześnie minimalizując środki finansowe przeznaczone na ten cel.
 


Druk do pobrania:

OFERTA: PDF