contract


NOTA

MIROSŁAW BOCHENEK
      UrodziÅ‚ siÄ™ 16 marca 1960 roku. Mieszka w Bielsku-BiaÅ‚ej. Z wyksztaÅ‚cenia prawnik, absolwent Uniwersytetu ÅšlÄ…skiego w Katowicach.
      Poeta, felietonista, autor tekstów piosenek dla m.in.: Ryszarda Riedla i zespoÅ‚u DÅ»EM (Autsajder, Prokurator i ja, Ukryj mnie, Krewny Judasza, Za to, że żyjÄ™…), Mirka BreguÅ‚y i duetu UNIVERSE (Tacy byliÅ›my jeszcze wczoraj, Czy to byÅ‚ żart?, WÅ›ród ludzi Go znajdÄ™, Ile lat trzeba iść, Tak trudno siÄ™ zakochać, Zdradź mi), Sebastiana Riedla i zespoÅ‚u CREE (Jedna jest prawda, Gdy patrzÄ™ w twojÄ… twarz, Na palcach jednej rÄ™ki, On), ÅšLÄ„SKIEJ GRUPY BLUESOWEJ i Agnieszki Łapki (ByÅ‚ sobie muzyk...), oraz zespoÅ‚ów: EASY RIDER (Tylko o jedno proszÄ™ ciÄ™), REBELIANCI (Co ty masz do mnie?, Łapanka, Dom), a także dla wykonawców piosenki literackiej: Tomka Lewandowskiego i Piotra Woźniaka...

PIOTR WISŁA
      UrodziÅ‚ siÄ™ w 1958 roku w Bielsku-BiaÅ‚ej. UkoÅ„czyÅ‚ PaÅ„stwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Bielsku-Białej, kierunek: tkactwo artystyczne (1978). W latach 1979-1981 był zatrudniony
w pracowni Teatru Polskiego w Bielsku-BiaÅ‚ej na stanowisku „malarza-butafora”.
      W 1981 roku rozpoczÄ…Å‚ studia w Instytucie Wychowania Plastycznego Uniwersytetu ÅšlÄ…skiego w Katowicach, Filia w Cieszynie, specjalizacja: malarstwo. W tym czasie, wspólnie z Waldemarem Rudykiem, wystawiaÅ‚ swoje prace w CieszyÅ„skim Centrum Kultury i w Galerii „Za KowadÅ‚em” w Katowicach. Dyplom magistra sztuki, pod kierunkiem doc. Zenona Moskwy i dr Katarzyny Olbrycht, obroniÅ‚ w roku 1985. W kolejnych latach incydentalnie prezentowaÅ‚ malarstwo w...

TERAPIA
      ZespóÅ‚ rockowy TERAPIA zawiÄ…zaÅ‚o piÄ™ciu mÅ‚odych mężczyzn w 2006 roku. Ich pierwsze koncerty miaÅ‚y miejsce w Bielsku-BiaÅ‚ej, skÄ…d pochodzÄ…. Po spotkaniu z MirosÅ‚awem Bochenkiem, który wspomógÅ‚ zespóÅ‚ trzema tekstami do oryginalnych kompozycji muzycznych, zrodziÅ‚ siÄ™ pomysÅ‚ dokonania niezwÅ‚ocznie nagraÅ„ i wydania debiutanckiej pÅ‚yty. Tak też siÄ™ staÅ‚o na poczÄ…tku 2007 roku.
      CD zawiera 11 utworów wykonanych przez zespóÅ‚ w skÅ‚adzie: Szymon Wyrembak – wokal, Bartek Bajor – gitara, Kuba BÄ…czek – gitara solowa, Jarek Gacek – gitara basowa, Przemek Osiewicz – perkusja. W jednym z nich (“Droga”), zagraÅ‚ goÅ›cinnie StanisÅ‚aw WoÅ‚onciej – gitara...

LECH HELWIG
        UrodziÅ‚ siÄ™ 7 stycznia 1956 roku w KÄ™tach.
        W 1984 roku ukoÅ„czyÅ‚ studia na Wydziale Form PrzemysÅ‚owych w Akademii Sztuk PiÄ™knych w Krakowie. Obecnie prowadzi samodzielnÄ… dziaÅ‚alność artystycznÄ… w zakresie malarstwa sztalugowego, rysunku, miniatury, ilustracji w różnych technikach, projektowania graficznego, a także fotografii i technik fotochemicznych.
        Ma w dorobku 13 wystaw indywidualnych. BraÅ‚ udziaÅ‚ w ponad 140 wystawach zbiorowych w Polsce, SÅ‚owacji, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii i Japonii.
        Jego prace znajdujÄ… siÄ™ w zbiorach muzealnych, urzÄ™dach i w rÄ™kach prywatnych...