contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

MAILING

Proponowana usługa mailingowa, oparta jest na bazie adresowej, budowanej przez wiele lat poprzez bezpośredni kontakt, lub współpracę danego podmiotu z Centrum "Contract".

Wyróżnia się specyfiką adresatów: są to najczęściej instytucje, przedsiębiorstwa, oraz osoby biorące aktywny udział w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Spora część adresatów to podmioty decydujące samodzielnie o sprawach ważnych, lub mające na takie decyzje znaczny wpływ.

Z bazy adresowej Centrum "Contract" emitowane są newslettery także do adresatów mających siedzibę w Unii Europejskiej i innych państwach. 
 
W przypadku zdecydowania się na usługę należy przesłać:
 
 


Druki do pobrania:

CENNIK: PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF
PAKIET  DRUKÓW: PDF