contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

INSERTY

Centrum Promocji i Reklamy "Contract" przyjmuje do realizacji inserty, czyli druki-wkładki do gazet i czasopism różnego rodzaju, wg wskazań Zamawiającego.

Obsługa usługi insertowania może obejmować również wykonanie projektu, oraz druk insertu,
w nakładzie odpowiednim dla danej gazety lub czaspoisma.

Ceny dotyczące usługi insertowania są zróżnicowane, w zależności od tytułu gazety lub czasopisma, obszaru objętego insertowaniem, rodzajem wkładki insertowej i jej wymiarami, oraz objętością insertu.

W przypadku zainteresoawnia usługą należy przesłać

Po ustaleniu z Centrum Pormocji i Reklamy "Contract" szczegółów realizacji usługi, należy dostarczyć

 

według załączonego wzoru.
 Druki do pobrania:
INSERT - ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
INSERT - ZAPYTANIE WSTEPNE - WZÓR: PDF
INSERT - FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
INSERT - FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF