contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

INNE USŁUGI REKLAMOWE

Oferta Centrum Promocji i Reklamy "Contract" zawiera podstawowe zakresy działań. Promocja, reklama, marketing, public relations, posługują się jednak o wiele większą ilością narzędzi i są dziedzinami dynamicznymi.

Centrum Promocji i Reklamy "Contract" jest przygotowane na wykonanie usług innych, często nietypowych, których specyfika wymaga indywidualnego podejścia do zamówienia.

Przykładem takich usług są oryginalne gadgety w formie np. ludowych świątków, czy budowli charakterystycznych dla danego miasta, reklama wizualna na balonach, realizacja filmu edukacyjnego w wersji dla niesłyszących, itp.

W przypadku zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, należy przesłać e-mailem, faxem lub pocztą  


w dowolnej formie, opisując zakres, oraz precyzując cel usługi.

Ewentualne zamówienie będzie redagowane indywidualnie, z uwzględnieniem jego specyfiki, w trakcie konsultacji z przedstawicielem Centrum Promocji i Reklamy “Contract”.
 


Druki do pobrania:

ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF