contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

W czasach, gdy możliwość fotografowania wydaje się ogólnie dostępną, jakość wykonywanych usług fotograficznych zależy od dwóch czynników: osoby, która je wykonuje, jej talentu i doświadczenia, oraz sprawności sprzętu użytego do ich wykonania.

Centrum Promocji i Reklamy "Contract” proponuje wykonanie usług fotograficznych na wysokim poziomie. Dysponuje bowiem grupą ludzi o sporym dorobku w tym zakresie, potrafiącą zmierzyć się z najbardziej złożonymi wyzwaniami.
 
Centrum Promocji i Reklamy "Contract" wykonanuje usługi fotograficzne obejmujące promowanie: osoby, obiektu, produktu, przedsięwzięcia, lub dokumentujących zdarzenie, np. imprezę artystyczną, środowiskową, bądź sportową, w formie reportażu fotograficznego. Usługi wykonywane są odpowiednim, wysokiej jakości sprzętem, według oczekiwanych przez klienta standardów. 

W przypadku zainteresowania usługą należy przesłać

ZAPYTANIE WSTĘPNE

Po jego otrzymaniu, Centrum Promocji i Reklamy "Contract" niezwłocznie odpowie, czy realizacja zamówienia jest, co do terminu i miejsca możliwa. Ponadto, na życzenie osoby zainteresowanej, proponujemy konsultację z przedstawicielem Centrum Promocji i Reklamy "Contract", w celu omówienia szczegółów realizacji usługi. Konsultacja może dojść do skutku w miejscu i terminie wskazanym przez zainteresowanego.

Po ustaleniu trybu wykonania zamówienia, ceny i założeń technicznych, należy dostarczyć drogą mailową (skan), faxem, pocztą, lub osobiście podpisane i opatrzone pieczęcią

ZAMÓWIENIE

według załączonego wzoru.

 

 

 

 


Druki do pobrania:

ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF