contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

EKSPOZYCJA PLAKATÓW 120 cm x 180 cm

Centrum Promocji i Reklamy „Contract” jest wyłącznym dzierżawcą wszystkich 40 słupów ogłoszeniowo-reklamowych, będących w własnością Urzędu Miejskiego w Bielsku–Białej. 

Z ogólnej liczby stanowisk, 25 dużych słupów zostało przeznaczonych do ekspozycji plakatów typu "city light": szerokość 120 cm x 180 cm wysokość.

Przedsiębiorstwo dba o stronę estetyczną ekspozycji, monitoruje stanowiska ogłoszeniowo-reklamowe i  nie dopuszcza do wystąpienia nielegalnego plakatowania.

Plakaty o wymiarach: 120 cm x 180 cm, w zależności od specyfiki stanowiska, eksponowane są centralnie, lub centralno-bocznie, w górnej części słupa, lub pod pasem górnym, przeznaczonym dla plakatów formatu B1.

Najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem, Zamawiający powinien uzgodnić z Centrum Promocji i Reklamy „Contract” szczegóły ekspozycji: termin, ilość stanowisk, wybór stanowisk.

W tym celu należy przesłać :

ZAPYTANIE WSTĘPNE

Jeżeli warunki ekspozycji zostały określone, należy dostarczyć - mailem (skan), faxem, pocztą lub osobiście - wypełnione według wzoru, opieczętowane i podpisane:

ZAMÓWIENIE - BIELSKO - BIAŁA

 


Druki do pobrania:    
   
CENNIK: PDF  
ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD  
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF  
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF  
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR: PDF  
PAKIET DRUKÓW: PDF
         

UWAGA! Słupy ogłoszeniowo-reklamowe w Bielsku – Białej stanowią własność Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej. Jako wyłączny dzierżawca informujemy, że ekspozycja na ich powierzchni afiszy, plakatów i obwieszczeń jest płatna. 
W górnej części słupów zainstalowane są tabliczki, które w sposób jednoznaczny ostrzegają przed samowolnym i nielegalnym umieszczaniem afiszy i plakatów. Informujemy, że codziennie monitorujemy słupy usuwając tzw. dzikie ekspozycje, których sprawcy podlegają karze grzywny, zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń. Konsekwencją dopatrzenia się znamion wykroczenia w działaniu osoby fizycznej lub prawnej jest wezwanie jej do uiszczenia opłaty odszkodowawczej. Jeżeli propozycja nie zostanie dobrowolnie przyjęta, sprawie nadajemy dalszy tok prawny, do czego jesteśmy zobowiązani. Ponadto, jeżeli nielegalne postępowanie danej osoby ma charakter ciągły, o popełnieniu przez nią przestępstwa zawiadamiamy prokuraturę.

Michałowicza / Aleksandrowicka Piastowska / Wyspiańskiego Plac Wojska Polskiego / Ratuszowa Piastowska / Sobieskiego Lompy / Cieszyńska Stojałowskiego / Dmowskiego 1. Maja (Teatr Polski) 3. Maja (dworzec PKP, przystanek MZK) Plac Żwirki i Wigury (Poczta Polska) 11. Listopada / Komorowicka 11. Listopada / Lwowska Stojałowskiego / Wyzwolenia Partyzantów / 1. Maja (park) Słowackiego / Sienkiewicza Cieszyńska / Browarna Tańskiego / Skrzydlewskiego (WSBiF - MZK) Babiogórska / Sternicza (os. Beskidzkie) Babiogórska / Orzeszkowej (os. Beskidzkie -DH) Kozia (os. Sarni Stok) Wapienica (centrum) Partyzantów ("APENA") Żywiecka / Straconki ("kółko") Żywiecka / Zajęcza Wyzwolenia / Siostry M. Szewczyk (Hałcnów - kościół) Piekarska (PKP - Bielsko-Biała Wschód)