contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

EKRANY LED

Centrum Promocji i Reklamy "Contract" rozszerzyło ofertę o ekrany LED, czyli nowoczesne nośniki reklamowe, atrakcyjne wizualnie i przykuwające uwagę.

Współpraca z partnerami przedsiebiorstwa, pozwala proponować Zamawiajacemu te same ceny, bez dodatkowych prowizji.

W cenie doradztwo, co do czasu trwania kampanii, odpowiedniego nośnika, w zależności od grupy docelowej, czy dostosowania częstotliwosci emisji do potrzeb Zamawiajacego

W przypadku, gdy zainteresowani dysponują własnym spotem reklamowym, Centurm Promocji i Reklamy "Contract" dostosuje go do warunków technicznych ekranów lub, na życzenia klienta, z dostarczonych materiałów promocyjnych zaprojektuje nowy spot.

Ekrany LED, którymi dysponuje Centrum Promocji i Reklamy "Contract" znajdują się w Bielsku - Białej, przy głównych drogach miasta, na których obserwowany jest wzmorzony ruch, zarówno samochodowy jak i pieszy, co gwaranuje, że spot reklamowy wyświetlany na ekranach LED trafi do dużej liczby odbiorców. 
 
Aby otrzymać dokładną kalkulację kasztów kampanii reklamowej na ekranach LED należy przesłać druk

ZAPYTANIE WSTĘPNE

W przypadku zamówień wychodzących poza obszar Bielska - Białej, Centrum Promocji i Reklamy "Contract" również zrealizuje zlecenie, jednakże po otrzymaniu sprecyzowanego zapytania. 
 Druki do pobrania:

CENNIK: PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE: WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: WORD lub PDF
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZOR: PDF