contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

AUTORSKIE ARTYKUŁY PROMOCYJNE

Sztandarowym przedsięwzięciem Centrum Promocji i Reklamy "Contract" były przez lata - kontynuowane obecnie - prasowe artykuły promocyjne, realizowane według autorskiego pomysłu, a ukazujące się w Trybunie Śląskiej, Dzienniku Zachodnim, Super Expressie, Gazecie Wyborczej i Kronice Beskidzkiej, pod tytułami: "Prezentacje", "Kalejdoskop Firm", "Alfabet Firm" i "Vademecum".

Obecnie prasowe artykuły promocyjne opracowywane są dla tygodników:

Kronika Beskidzka
Głos Ziemi Cieszyńskiej
Małopolska Kronika Beskidzka

Całostronicowe artykuły publikowane są na stronach redakcyjnych danego tygodnika, w formie tekstu przedstawiającego charakterystykę przedsiębiorstwa (instytucji, osoby), jego produkty, sukcesy, zamierzenia, itp.

Tekst opracowywany jest przez profesjonalistów w tej dziedzinie, uzupełniany logo lub fotografią, według uznania Zamawiającego.

Całość artykułu, ukazującego się pod wspólnym tytułem: "Prezentacje", "Najlepsi w branży...", "Firma miesiąca", "Welcome to...", itd. zamieszczony zostanie również na stronie internetowej Centrum Promocji i Reklamy "Contract".

Propozycję przystąpienia do danego prasowego artykułu promocyjnego można złożyć bezpośrednio na ręce redaktora konktaktującego się z Zamawiającym, lub poprzez

ZAPYTANIE WSTĘPNE

W przypadku zainteresowania, należy zaznajomić się również z drukiem:

ZAMÓWIENIE - UMOWA - ZLECENIE (KBGZCMKB)

Ponadto szczegółowych wyjaśnień udziela koordynator, pod numerem telefonu: 
+48 693 14 14 53.  

  PRASOWE ARTYKUŁY PROMOCYJNE - ARCHIWUMDruki do pobrania:

ZAPYTANIE WSTĘPNE: - WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR: PDF
KRONIKA BESKIDZKA - CENNIK:  PDF
KRONIKA BESKIDZKA - ZAMÓWIENIE - UMOWA - ZLECENIE: WORD lub PDF
GŁOS ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - CENNIK: PDF
GŁOS ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - ZAMÓWIENIE - UMOWA - ZLECENIE: WORD lub PDF   
MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA - CENNIK: PDF 
MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA - ZAMÓWIENIE - UMOWA - ZLECENIE: WORD lub PDF