contract


OFERTA - WYKAZ

PROJEKTY GRAFICZNE

USŁUGI POLIGRAFICZNE - DRUKARNIA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PRASA - BIURO OGŁOSZEŃ

TEKSTY PROMOCYJNE I HASŁA REKLAMOWE

WEBDESIGN

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REALIZACJE FILMOWE, RADIOWE, TELEWIZYJNE

MAILING

INNE USŁUGI REKLAMOWE

♠ AS MIESIACA

W 2016 roku Centrum Promocji i Reklamy "Contract" wprowadziło nową, oryginalną formę promocji: "AS miesiąca...", która zyskała sporą popularność. 

Plakat "AS miesiąca...", format B1, tworzony kompozycyjnie wg założeń Klienta, pozwala dotrzeć bezpośrednio do około 220 tysięcy odbiorców, jest bowiem eksponowany na słupach ogłoszeniowo-reklamowych w jednym, lub w dwóch miastach jednocześnie, w najatrakcyjniejszym miejscu na danym stanowisku.

Celem projektu „AS miesiąca…” jest reklama działalności przedsiębiorstwa, promocja znaku firmowego, lub przedsięwzięcia, promocja osoby, produktu, zjawiska, itp.

Plakat "AS miesiąca..." może być eksponowany w Bielsku-Białej (40 stanowisk), lub w Czechowicach-Dziedzicach (20 stanowisk), ewentualnie w obu tych miastach jednocześnie, przez okres 14, lub 28 dni.

Centrum Promocji i Reklamy „Contract” proponuje wykonanie usługi w trzech wariantach:
a) projekt plakatu + druk + ekspozycja;
b) druk plakatu + ekspozycja;
c) ekspozycja plakatu „AS miesiąca…”.
 
Ponadto usługa obejmuje prezentację danego plakatu na stronie www.contract.pl w czasie trwania ekspozycji na słupach ogłoszeniowo-reklamowych, oraz bezterminową prezentację plakatu w dostępnym ogólnie archiwum – „AS miesiąca…” na stronie internetowej.

Aby dokonać rezerwacji terminu z odpowiednim wyprzedzeniem należy dostarczyć


a po ustaleniu szczegółów współpracy z Centrum Promocji i Reklamy "Contract" 


według załączonego wzoru.
                                                   
„AS miesiąca…” – projekt plakatu + ekspozycja
  


Druki do pobrania:

CENNIK A: PDF
CENNIK B: PDF
CENNIK C: PDF

ZAPYTANIE WSTĘPNE:
WORD lub PDF
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR:
PDF

ZAMÓWIENIE: WORD lub PDF
ZAMÓWIENIE - WZÓR: PDF